Reģistrācija eiro monētu iemaksas pašapkalpošanas iekārtas izmantošanai

Izmantojot monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu, eiro apgrozības monētas tiek iemaksātas norādītajā kredītiestādes kontā.

Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu fiziska vai juridiska persona piekrīt Latvijas Bankas monētu iemaksas pašapkalpošanas iekārtu lietošanas un darījumu slēgšanas noteikumiem.

Autorizēties