Bieži uzdotie jautājumi

Lai varētu izmantot monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu:
 • jāreģistrējas monētu iemaksas iekārtas lietotāju reģistrācijas sistēmā Latvijas Bankas interneta vietnē - siknauda.bank.lv;
 • jāaizpilda anketa un jāizveido lietotāja parole;
 • uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas lietošanai nepieciešamais lietotāja identifikators;
 • jāievada saņemtais lietotāja identifikators iekārtas saskarnē pirms katras monētu iemaksas iekārtas izmantošanas reizes.
Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārta atrodas Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkā (Bezdelīgu ielā 3, Rīgā). Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu var izmantot tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.

Aizstāšanai iesniedzamās apgrozībai derīgās eiro apgrozības monētas nedrīkst pārsniegt 1000 eiro kalendārā mēneša laikā. Noteiktais kalendārā mēneša laikā aizstāšanai iesniedzamās summas ierobežojums neattiecas uz iesniedzēju – juridisko personu, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kura Latvijas Bankai iesniedz rakstisku apliecinājumu par nodarbošanos ar ziedojumu vākšanu, norādot ziedojumu vākšanas veidu un aptuveno aizstājamo eiro naudaszīmju summu.

Reģistrējoties monētu iemaksas pakalpojuma izmantošanai pašapkalpošanās iekārtā jāsniedz šāda informācija:
 1. informācija par iesniedzēju
  • fiziskā persona – iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods;
  • juridiskā persona:
   • iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
   • iesniedzēja pārstāvja, kurš pilnvarots iesniedzēja reģistrēšanai lietotāju reģistrācijas sistēmā, vārds, uzvārds un pārstāvības tiesību pamats;
 2. informācija par plānoto monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas izmantošanas biežumu (vienreizēja vai vairākkārtēja) un apjomu;
 3. informācija, kura nepieciešama iesniedzēja izpētei saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju riska pārvaldīšanu;
 4. tālruņa numurs un e-pasta adrese, lai nosūtītu iesniedzējam monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas lietošanai nepieciešamo lietotāja identifikatoru un sazinātos ar iesniedzēju;
 5. atbilstošs maksājumu konts (norādot finanšu iestādes nosaukumu, konta numuru un BIC);
 6. lietotāju reģistrācijas sistēmā minētajiem nosacījumiem atbilstoša iesniedzēja izvēlēta iekārtas lietošanas parole.

Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtā drīkst iemaksāt tikai apgrozībai derīgas eiro apgrozības monētas. Bojātas eiro monētas un citas monētas vai monētām līdzīgus priekšmetus iekārtā ievietot nedrīkst. Latvijas Banka neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas iesniedzējam var rasties, ja monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtā iesniedzējs ievieto citas monētas vai monētām līdzīgus priekšmetus un iekārta tos aiztur.

Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtā vienlaikus var iemaksāt dažādas nominālvērtības apgrozībai derīgas eiro apgrozības monētas. Iepriekš šķirot tās nav nepieciešams.

Latvijas Banka veic naudas pārskaitījumu uz iesniedzēja norādīto kontu ne vairāk kā divu darbdienu laikā.

Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas lietotāja paroles atjaunošanu, bankas konta un kontaktdatu pārmaiņas var veikt, atkārtoti reģistrējoties lietotāju reģistrācijas sistēmā.

Ja reģistrācijas sistēmā tika norādīts, ka darījuma mērķis ir:
 • vienreizēja monētu iesniegšana - tiesības lietot monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu tiek apturētas uzreiz pēc tam, kad ir veikta eiro apgrozības monētu iemaksa pašapkalpošanās iekārtā;
 • vairākkārtēja monētu iesniegšana - tiesības lietot monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu tiek apturētas dienā, kad aprit viens gads no pēdējās reizes, kad veikta monētu iemaksa iekārtā.
Tiesības lietot monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtu tiek apturētas, ja lietotājs iekārtu nav izmantojis gada laikā pēc reģistrēšanās lietotāju reģistrācijas sistēmā. Monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas lietošanas tiesības var atjaunot, veicot atkārtotu reģistrāciju lietotāju reģistrācijas sistēmā.

Monētu iemaksas pakalpojuma saņemšanai drīkst reģistrēties fiziskā vai juridiskā persona (ja iesniedzējs ir juridiskā persona, - juridiskās personas pārstāvis), kurai ir pieejams kāds no izsniegtajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.